MTDTGPMNVN, Công Phiếu Nuôi Quân - 1964

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

MTDTGPMNVN, Công Phiếu Nuôi Quân - 1964

Post by 9PN » Sat 02 Dec, 2006 11:02 pm

MTDTGPMNVN, Công Phiếu Nuôi Quân - 1964

Mệnh giá 200 đồng:

Image
Image

Mệnh giá 500 đồng.

Image
Image

Mệnh giá 1000 đồng.

Image
Image


.
Last edited by 9PN on Mon 29 Jun, 2009 4:30 pm, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 10 Aug, 2007 5:10 am

Mệnh giá 5000 đồng:

Image
Image

Loại giấy có vân hoa nên X-Ray 1 cái để các bạn khỏi "Hàm Nghi".. :lol: :lol: :

Image
Image


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests