HỌP MẶT THÁNG 6/2010

CLB muốn giao lưu với tất cả các Bạn.
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 08 Jun, 2010 6:12 am

9PN wrote:

O ấy tên chi và 9PN đâu thấy "Môi Tím"... :P :P :P


o đấy tên Hương, quê láng giềng QT đấy bác
Open Head - Open Heart - Open Hand

Post Reply

Return to “Giao Lưu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests