Tạm thời đóng cửa để nâng cấp

Các thông báo liên quan đến hoạt động của diễn đàn
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tạm thời đóng cửa để nâng cấp

Post by viet-numis » Thu 31 Aug, 2006 10:51 am

Diễn đàn và website viet-numis.com sẽ tạm thời đóng cửa thứ 7, ngày 02/09/2006, từ 00h đến 6h giờ việt nam , để nâng cấp.

Vậy xin thông báo để các thành viên được rõ.

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests