Tiền 1 Đồng 1948 P#16

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền 1 Đồng 1948 P#16

Post by HồHải » Tue 29 Aug, 2006 5:31 am

Anh Khải và Các Bạn Thành Viên,

Tôi đang thu dọn lại bộ tiền thì thấy có tờ tiền 1 đồng này mà tờ thông thường thì blốc số nằm ở bên phải. Tôi kiếm được có những tờ mà block số nằm bên trái. Tôi không thấy loại này nhiều. Tôi nghỉ Pick catalog phải sắp hạng tờ này cho một con số khác mới đúng (Pick 16b). Tôi còn kiếm thêm được block số in màu đen nửa.

Xin các Bác dẩn giải cho biết loại này:

1. Có phải những tờ nằm bên trái là tờ thuộc loại dị bản (variety) hay không?. Hay có lý do gì khác mà nhà in lại in phía bên trái không?.
2. Loại in bên trái và loại in mầu đen tờ nào ít thấy hơn.

Tờ Thông Thường - số seri nằm bên phải

Image

Tờ với số seri nằm bên trái

Image

Tờ với số seri màu đen

Image

User avatar
lạc nhạn
Posts: 183
Joined: Mon 28 Aug, 2006 3:55 pm
Location: Thái lan

Post by lạc nhạn » Tue 29 Aug, 2006 5:02 pm

Theo như tôi được biết thì đồng một đồng này được thiết kế và vẽ bởi hoạ sĩ Lê Ba và lúc bấy giờ Hoạ sĩ Lê Ba được tổ chức phân công giao nhiệm vụ ở Vùng đồng Tháp mười do vậy mà đồng một đồng này được in ở vùng Đồng Tháp Mười. Thời bấy giờ việc quản lý còn đơn giản và lạc hậu, các máy móc thiết bị in còn ít và lạc hậu, không có thiết bị để in số tự động chính vì vậy mà lúc bấy giờ sau khi đồng tiền được in hàng loạt xong chuyển cho bộ phận đóng số Seri để vừa đóng vừa kiểm tra kiểm soát số lượng phát hành. Do yêu cầu của tình hình lúc bấy giờ (giấy bạc Trung ương chuyển vào rất khó khăn) phải khẩn trương in ấn phát hành để phục vụ nhu cầu chi tiêu của dân do đó việc đóng nhầm lẫn vị trí là chuyện bình thường, còn về mầu in thì lúc bấy giờ do chiến tranh, còn đang khó khăn mà mực in phải nhập do đó việc thiếu mực phải tận dụng dùng màu khác cũng là chuyện bình thường. Tóm lại theo tôi đấy không phải là đồng tiền "dị bản" dị bản là gì? dị bản phải là sự khác biệt lớn về các chi tiết thuộc về hình vẽ (đối với tiền giấy)của đồng dị bản với đồng chuẩn VD: hình vẽ nữ Du kích của đồng dị bản lại quay mặt về bên phải so với quay về bên trái của đồng chuẩn chẳng hạn, như vậy mới gọi là đồng dị bản, còn các số Sê ri được đóng bằng tay lại được đặt khác vị trí và mầu sắc khác nhau thì đối với công nghệ thủ công chỉ là bình thường. Do lỗi kỹ thuật thủ công, đồng tiền lỗi đó xuất hiện không nhiều nên cũng là chi tiết dấu ấn của giai đoạn thủ công lạc hậu trong công nghệ in tiền rất đáng để sưu tầm. Chúc mừng bác Hồ Hải.

HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Post by HồHải » Thu 31 Aug, 2006 4:13 am

Cám ơn anh Khải và anh lạc nhạn. Nay tôi biết thêm được những tin tức rất là chi tiết của tờ tiền trên. Có tờ tiền mà còn biết được từ chổ in cho tới người họa sỉ vẻ tờ tiền thì cảm thấy thích thú hơn khi mình có tờ tiền này.
Vào Phòng Trưng Bày của anh Khải để coi tờ tiền này thì thấy...ngộp thở luôn. Anh đặt ra một dàng đếm không xuể...

Tôi xin khâm phục .....

Hải

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests