GÓP Ý cho PTB 9PN

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

GÓP Ý cho PTB 9PN

Post by 9PN » Mon 28 Aug, 2006 6:55 am

9PN gia nhập vào diển đàn được 12 ngày (từ ngày 15 tháng 8, 2006) và cũng để lên phòng trưng bày được 17 tiêu đề.

Nếu có gì không vừa ý thì xin các bạn GÓP Ý dùm để làm tốt hơn như là lấy bớt xuống, sửa lại lối viết cho phù hợp mỗi nơi. Nếu không tiện thì P/M cho 9PN (không có bầu chọn à nghen :lol: :lol: )

Cám ơn các bạn thật nhiểu.....
.
.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests