nhờ các bạn định giá giúp hai đồng tiền cổ trung quốc

Post Reply
LydangHuong
Posts: 1
Joined: Mon 10 Feb, 2014 1:43 am
Location: Hà Nội

nhờ các bạn định giá giúp hai đồng tiền cổ

Post by LydangHuong » Mon 10 Feb, 2014 2:13 am

Mình mới được tặng hai đồng tiền cổ trung quốc, nhưng không biết giá trị thế nào mong các bạn định giá giúp.

Image

Post Reply

Return to “Tiền cổ Trung Quốc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests