Các Bác giúp Em định giá tập tiền cổ này nhé (20 tờ 5 hào và 30 tờ 2 hào sx n

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
cuidotcongnghiep
Posts: 2
Joined: Wed 21 Aug, 2013 8:26 am
Location: Hà Nội

Các Bác giúp Em định giá tập tiền cổ này nhé

Post by cuidotcongnghiep » Wed 21 Aug, 2013 8:39 am

Em đang định bán bộ sưu tập gồm 2 mệnh giá 2 hào và 5 hào cùng sản xuất năm 1958 số lượng là 50 tờ. Các Bác cho em Ý kiến nên bán giá bao nhiêu là hợp lý nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 22 Aug, 2013 4:57 am

Bạn chuyễn bài qua đây cho đúng chổ mua/bán ah.

http://shop.viet-numis.com/viewforum.php?f=89

Chúc may mắn.

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests