Cho em hỏi về tờ Chi phiếu của Nam Đô Ngân hàng.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
Mai Trần Bảo Duy
Posts: 18
Joined: Tue 06 Nov, 2012 6:11 pm
Location: Tp HCM

Cho em hỏi về tờ Chi phiếu của Nam Đô Ngân hàn

Post by Mai Trần Bảo Duy » Tue 09 Jul, 2013 6:52 pm

Cho em xin được hỏi về giá trị và lịch sử của em nó ạ!

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 07 Aug, 2013 3:28 pm

Thấy chi phiếu gì đâu em Duy?
Chỉ thấy hình nầy :

Image

Sao không post nó direct lên đây ?
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests