Thành viên mới mong các bác chỉ giáo :

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
ducxu
Posts: 6
Joined: Fri 12 Oct, 2012 3:37 pm
Location: hanoi

Thành viên mới mong các bác chỉ giáo :

Post by ducxu » Fri 19 Oct, 2012 3:33 pm

Thành viên mới xin chào các bác !
Đã biết diễn đàn đã lâu bây giờ mới tham gia :D
Mong các bác chỉ giáo em đăng hình ảnh lên

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 20 Oct, 2012 3:03 am

Trong này có nhiều cái "Chú Ý" lắm. Từ từ đọc và sau đó thực hành ah...

http://forum.viet-numis.com/viewforum.php?f=16

Chúc mem mới có nhiều hàng chia sẽ ace... :P :lol: :lol: :lol: :P

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests