Thắc mắc tiền do Banque nationale du Cam bodge phát hành

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
hubolo
Posts: 1
Joined: Tue 07 Aug, 2012 10:09 am

Thắc mắc tiền do Banque nationale du Cam bodge phát h

Post by hubolo » Tue 07 Aug, 2012 10:26 am

Chào các bác,em vừa vô tình có được 1 tờ tiền giấy mệnh giá 500 do Banque nationale du Cam bodge phát hành được in bằng hai thứ tiếng là pháp và Campuchia(em không chắc) một mặt có hình một người đàn ông đang cày cùng con trâu,mặt kia là di tích Angko...
Em đã tìm trên mạng nhiều nhưng không thấy,vậy các bác giúp em tờ tiền trên đc phát hành thời gian nao? nó có giá trị trong việc sưu tập không a?
Cảm ơn các bác!

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Tue 07 Aug, 2012 11:51 pm

đồng này là 500 riel có nhiều loại chữ ký, có nhiều
sau đây là giá trong catalogue
500 Riels
ND (1958-1970). Multicolor. Farmer plowing with two water
buffalo. Back: Pagoda at right, doorway of Preah Vihear at left.
Watermark: Buddha. Printer: BdF (without imprint).
VG VF UNC
a. Signature 3. .50 4.00 30.00
b. Signature 5; 7. .50 2.00 10.00
c. Signature 9. .50 1.50 9.00
d. Signature 12. .15 1.00 5.00
x1. Lithograph counterfeit; watermark. barely visible. Signature
3; 5.
30.00 70.00 120.
x2. As x1. Signature 7; 9. 15.00 45.00 80.00
x3. As x1. Signature 12. 7.50 22.50 55.00
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest