Bên trong nhà máy in tiền của Mỹ (BEP)

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
Quang Duy
Posts: 60
Joined: Mon 22 May, 2006 1:39 pm

Bên trong nhà máy in tiền của Mỹ (BEP)

Post by Quang Duy » Mon 09 Jan, 2012 3:02 am


ecucoins
Posts: 77
Joined: Wed 19 May, 2010 10:27 pm

Post by ecucoins » Mon 09 Jan, 2012 3:50 am

Bài báo do tác giả nhặt nhạnh một số thông tin, hình ảnh không chính xác.

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests