mpc 5 cent

Phiếu lưu hành trong quân đội
Post Reply
seanchuong
Posts: 3
Joined: Fri 25 Mar, 2011 1:26 pm

mpc 5 cent

Post by seanchuong » Fri 25 Mar, 2011 1:43 pm

http://www.flickr.com/photos/smuckatelli/2919590686/
các bác cho em hỏi giá trị của tở này nhé

Post Reply

Return to “Quân dụng phiếu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest