MPC (Military Payment Certificates) Mỹ: Series 641

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

MPC (Military Payment Certificates) Mỹ: Series 641

Post by 9PN » Sun 13 Jun, 2010 6:56 pm

Dollars Đỏ- Series 641, phát hành ngày 31/8/1965.

Bắt đầu năm 1965 đến 1968, số lượng GI Mỹ vào miền Nam Việt Nam lên đến hơn 1/2 triệu người.

Một con số khổng lồ nên lượng tiền phát cho series này lên đến 3 lượt mới đủ để phát lương.

Ngày tháng, Hình ảnh và số lần phát hành theo thống kê dưới đây.


Image

Image

ImageIn lần I: 5¢, J00000001J-J04000000J
Image

In lần II: 5¢, J04000001J-J09400000J
Image

In lần III: 5¢, J09400001J-J22848000J
Image

Mặt sau 5¢
Image

In lần I: 10¢, J00000001J-J04000000J
Image

In lần II: 10¢, J04000001J-J10100000J
Image

In lần III: 10¢, J10100001J-J23520000J
Image

Mặt sau 10¢
Image

In lần I: 25¢, J00000001J-J02600000J
Image

In lần II: 25¢, J02600001J-J08400000J
Image

In lần III: 25¢, J08400001J-J12096000J
Image

Mặt sau 25¢
Image

In lần I: 50¢, J00000001J-J02000000J
Image

In lần II: 50¢, J02000001J-J04700000J
Image

In lần III: 50¢, J04700001J-J11424000J
Image

Mặt sau 50¢
Image

.
Last edited by 9PN on Sun 13 Jun, 2010 7:36 pm, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 13 Jun, 2010 7:36 pm

In lần I: 1 dollar, J00000001J - J06900000J
Image

In lần II: 1 dollar, J06900001J - J10600000J
Image

In lần III: 1 dollar, J10600001J - J33040000J
Image

Mặt sau: 1 dollar
Image

In lần I: 5 dollars, J00000001J - J01600000J
Image

In lần II: 5 dollars, J01600001J - J02800000J
Image

In lần III: 5 dollars, J02800001J - J06800000J
Image

Mặt sau: 5 dollars
Image

In lần I: 10 dollars, J00000001J - J03060000J
Image

In lần II: 10 dollars, J03600001J - J08400000J
Image

In lần III: 10 dollars, J08400001J - J20400000J
Image

Mặt sau: 10 dollars
Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 16 Jun, 2010 3:50 am

Sau khi sưu tầm đủ bộ cho 3 đợt in, người ta còn sưu tầm thêm nữa: Số đẹp, solid, số tiến lên, số sê ri liền cho 2 tờ, tờ thay thế, và cuối cùng là theo dạng bài Poker 5 lá.
Không theo kịp người ta nhưng cũng theo vài loại:


1) Số sê ri liền

Image

2) Tờ thay thế tờ in hỏng theo số sê ri.

Image

3) Texas hold 'em: Bài 5 lá.Cù lũ: Một bộ ba và một bộ đôi
Người ta sưu tầm theo lối này trên số sê ri với điều kiện không có tính con số sê ri đầu:Image

Image

Image

Ngày phát hành thì có chú GI nhận được tiền mới thì đang tìm hình chìm hay sợ giả... :mrgreen: =D> =D> =D> :mrgreen:

Image

Kiểu này dể đọc hơn... :P :lol: :lol: :lol: :P


Image
Tạm dịch:

Miền Nam Việt Nam: Sgt. Henry Miscia, ở New Alexandria, Pa đang nhìn kỷ vào một trong những tờ MPC mới đầu tiên đã được trao cho tất cả GI và nhân viên Mỹ ở Việt Nam ngày 30/08 như trả tiền.
Các tờ MPC này được sử dụng như là một thay thế cho đô la xanh, đã được giới thiệu để giúp loại trừ thị trường chợ đen, đe dọa nền kinh tế tại Sài Gòn.


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests