ai co kinh nghiem cho em hỏi

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
cudacx12
Posts: 3
Joined: Sun 23 May, 2010 2:20 am

ai co kinh nghiem cho em hỏi

Post by cudacx12 » Sun 23 May, 2010 2:26 am

<img src='http://c.upanh.com/upload/7/26/Z60.11236578_1_1.jpg' border='0' alt='' />
<img src='http://c.upanh.com/upload/7/26/CS0.11236582_1_1.jpg' border='0' alt='' />
cho em hoi tien ny la tien gi

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests