Họ Hàng nhà HAI CHỤC.....

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Họ Hàng nhà HAI CHỤC.....

Post by nt » Sat 20 Mar, 2010 9:11 am

Nhờ các bác kiếm dùm họ hàng nhà Haì Chục Bất kể Nội- Ngoại hay Chính dòng là vui rồi....

1----HỌ BÊN NỘI (1st generation): Sanh ngày: 7 tháng 9 năm 1898--Saigon

ImageImage

2----HỌ BÊN NGOẠI (2nd generation): Sanh ngày: 16 tháng 3 năm 1907--Saigon

ImageImage

3---CHÁU ĐÍCH TÔN (3rd generation ): Sanh ngày: 1 tháng 8 năm 1920--Saigon

ImageImage

Có bao nhiêu mang họ SAIGON hay HAIPHONG...mà ngày sinh khác nhau...Làm chung một hộ khẩu cho dễ nhận...???:D


:D :lol: :lol:

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests