xu bạc năm 1908

Tiền kim loại do Pháp, Mexico, Tây Ban Nha và các nước khác lưu hành tại Việt Nam
Post Reply
tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

xu bạc năm 1908

Post by tuan_rom@yahoo.com » Sat 06 Mar, 2010 3:52 pm

Góp vui cùng các bác
Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Đông Dương ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests