Sưu tập tiền số block AA / BB / CC --> XX / YY / ZZ

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Fri 30 Apr, 2010 8:43 am

2000 đ
GG: loại này nhiều lắm, khoảng vài trăm tờ GG1558zzz, em chỉ đưa một số tờ xinh xắn dễ thương GG1558765 và GG1558888
Image
Image
DD:
Image
Image
Last edited by duongdoh on Fri 30 Apr, 2010 11:09 am, edited 4 times in total.

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Fri 30 Apr, 2010 8:46 am

5000 đ:
CC:
Image
Image

QQ:
Image
QQ5111150
Image

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Mon 09 Jan, 2012 4:05 am

20k polymer AA-BB-CC
Image
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Thu 23 Feb, 2012 10:21 am

200k polymer AA-BB-CC

Image
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Tiengiay
Posts: 20
Joined: Mon 13 Dec, 2010 4:52 am
Location: Tp HCM

Post by Tiengiay » Fri 09 Mar, 2012 11:09 pm

Bác Bảy thêm các mệnh giá khác vào đi, bổ sung cập nhật các tờ đã xuất hiện của mệnh giá 2000 đồng và tờ số lớn OO nữa.
Thích sưu tập tiền giấy và...linh tinh khác.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests