Làm tại Thaí Lan?

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Làm tại Thaí Lan?

Post by Khải-SG » Fri 27 Nov, 2009 11:22 pm

Nhờ mấy bác xem giúp chữ Đức. Có phải họ nói đồng nầy dập tại Thái Lan ?

VIETNAM 100 DÖNG 1988 - KÖNIGLICHE BARKE AUS THAILAND
Silbermünze 16 gr - 999/000 - 13 mm
Schönes Schiffsmotiv einer Bark aus Thailand
Schön-Katalog: 84 - Bewertung: € 30,00

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 28 Nov, 2009 12:03 am

Google dịch: Thuyền Hoàng Gia từ Thái Lan.

Image


.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 28 Nov, 2009 5:08 pm

Cám ơn bác 9. Em quên vụ dịch máy nầy. Thì ra họ nói chiếc thuyền rồng của hoàng gia Thái Lan. Xem tem cùng năm 1983.

Image

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests