MPC (Military Payment Certificates) Mỹ: Series 681

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

MPC (Military Payment Certificates) Mỹ: Series 681

Post by 9PN » Wed 06 May, 2009 2:15 pm

Trong cuộc chiến VN thì bộ này ấn tượng nhất.
Sử dụng tại Nam VN trong các căn cứ Mỹ (+ chợ đen.. :lol: :P :lol: ) từ ngày 11 tháng 8 năm 1969 đến ngày 7 tháng 10 năm 1970

Bộ tiền toàn những hình ảnh trong quân đội Mỹ và cũng có thể dùng vừa là tiền vừa cổ động tinh thần suy sụp của lính Mỹ trong khoảng thời gian ác liệt nhất.

Một bên thì VN chiến đấu dành độc lập. Phía Mỹ (vì kinh tế hay tư bản ???) thì sợ sự bành trướng từ ông Tàu... [-o< [-o< [-o<

Sau đó thì Mỹ ra đi không kèn không trống.... #-o #-o #-o

Bây giờ thì các bác biết rõ hơn bao giờ hết - 1 tỷ người Tàu mà tè 1 cái thì không chừng cả Đông Nam Á cũng mệt ah... :lol: :lol: :P :lol: :lol:Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image


Image
Image

Image
Image

Lính Mỹ về lại Mỹ mà cũng chẳng ai thương vì mang tiếng xâm lăng, không phải như trận chiến tại IRAQ có diển hành rầm rộ trong thời BUSH cha.

Đến tháng 9 năm 2000 thì BEP (Bureau of Engraving and Printing) lại dùng hình ảnh tờ $10 in lại theo dạng "BEP SOUVENIR CARD/Armed Soldier" để cho những cựu chiến VN nhớ đến năm xưa tại chiến trường VN. Tem thì có bức tường cho những người lính Mỹ đã nằm xuống chiến trường VN.

Đây cũng là một hình thức để xoa dịu vết thương những người cựu chiến binh Mỹ trở về từ VN vì đến hôm nay cũng còn rất nhiều người bị những giấc mộng không bình thường (ác mộng).Theo thứ tự 3 tờ:
Tờ đầu tiên thì BEP phát hành.
Tờ thứ 2 thì có lẽ ông Việt vet nào đó đem đến đóng tại bưu điện ngày 1 tháng 9 năm 2000.
Tờ thứ 3 thì có con dấu tại căn cứ tàu ngầm.Image

Image

Image

Các bác xem tạm. Có thời gian 9PN sẽ post tiếp bộ MPC.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=434


User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 06 May, 2009 6:57 pm


==============================================
MPC GRAM
==============================================
Covering the entire World of Military Numismatics
Series 003 - Number 681-Wed 24 July 2002

Hitting the bases on 11 August 1969, Series
681 represented a change in the design philosophy of
MPC. Instead of having female vignettes, the series,
for the most part, highlighted the various military
services. Like the prior series, 681 had eight
denominations, from a nickel to twenty dollars,
only the twenty dollar note having a second printing.
Looking at the fractionals, the face depicts the USS
Thomas A. Edison returning to Holy Loch Scotland from
its first patrol, sometime around May 1963. The BEP
based the design on a photograph taken by Captain
Young. These submarines had two crews with Captain
Young being the skipper of the crew about to take the
submarine. As fellow Gramster and Seminarian David
Klinger has reported in depth on this subject, please
refer back to recent Gram articles for more
information.
Switching to the back of the note, the design moves
to outer space with an astronaut vignette. Even though
you cannot see the astronaut's face, you can easily
identify him as Maj Edward A. White, the first
American astronaut to walk in space. To compare your
note to the actual picture, I refer you to the NASA
website at:


http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/SMALL/GP ... 001408.jpg


with a write up at:

http://grin.hq.nasa.gov/ABSTRACTS/GPN-2000-001408.html


Unfortunately, NASA has uploaded the picture upside
down, so you will have to turn your monitors over (or
stand on your head) to make the comparison to the
note. Maj James A McDivitt, command pilot of the
Gemini IV, took the picture on 3 June 1965 on its
third orbit.
Next design in the series is on the one dollar
note. This is my all-time favorite note. In fact, this
is also the only replacement note I have in my
collection. On the face is a vignette of Joe Pilot.
There are not many discernable features to date the
photo other than the helmet which looks like the USAF
P-4B (see
http://www.lanset.com/aeolusaero/Articles/Helmets.htm
for more information). This would date the picture, if
one was used for the design, to the late 1950s. Going
to the back, the Air Force theme continues with a
vignette of the Thunderbirds. The aircraft depicted
are the F-100C, part of the Super Sabre line of
aircraft. The F-100 was the Air Force's first
operational aircraft capable of flying faster than
Mach 1, the speed of sound. The Thunderbirds replaced
the F-84F in 1956 with this model, and flew them until
1964 when they in turn were replaced by the F-105B.
Again, if a picture was used for the design, it can be
dated to the early years of service of the F-100C as
the Thunderbirds modified the paint scheme on the
aircraft by adding the traditional Thunderbird motif
to the belly before 1960. For more information on the
aircraft, please look at:

http://www.wpafb.af.mil/museum/research ... /f100c.htm


http://cybermodeler.com/f-100/images/tbird_02.jpg

http://hometown.aol.com/thudeur2/bitburg.htm

Moving to the five dollar note, the design moves back
to the Navy by depicting a signalman aboard a ship on
the face. This design was initially targeted for the
back of the fractional notes, with a medic tending to
a small child being used on the face of the five
dollar note. However, at some point, a switch was
made, and the medic got dropped from the note. On the
back of the note, the BEP retained a non-military
design with an eagle encircled by an scroll design on
top of two pillars.
Going to the seventh note in the series, the Army
finally appears. On the face, a Special Forces
vignette appears composed of a sergeant holding a M14
rifle superimposed on a CH-21 Shawnee. Again, the BEP
used a photo as the basis for the design, at least for
the sergeant portion. On the back, a M48A4 tank in
motion appears. On the final note of the series, the
face of a simple GI graces the face. On the back, a
B-52G in flight carrying AGM-28A Hound Dogs. Again, a
photo was used for the design.
As I'm a civilian with the Air Force, I enjoy the
military designs on the notes. However, due to the
number of photos used by the BEP for some of the
designs, I can't help but think that there are photos
for all of the images except for the 5 dollar eagle
back.
Phần dịch của GOOGLE:

==============================================
MPC gram
==============================================
Bao gồm toàn bộ thế giới của Quân đội Numismatics
Series 003 - Số 681-Thứ tư 24 tháng bảy 2002

Hitting các cơ sở trên 11 tháng tám 1969, Series
681 đại diện có sự thay đổi trong triết lý của việc thiết kế
Bất kỳ thời điểm nào. Thay vì có nữ vignettes, chuỗi,
cho hầu hết các phần, nêu bật các quân sự
các dịch vụ. Cũng như việc trước khi hàng loạt, 681 đã có tám
denominations, nickel từ một đến hai mươi đô-la,
chỉ có hai mươi đô la lưu ý có một lần thứ hai in.
Nhìn fractionals, mặt depicts the USS
Thomas A. Edison trở về Chúa Thánh Loch từ Scotland
tuần tra đầu tiên của mình nhất, khoảng tháng năm 1963. Những Bếp
việc thiết kế dựa trên một bức ảnh chụp của Captain
Trẻ. Những submarines có hai crews với Captain
Thanh niên là skipper của crew về để đi
submarine. Là người Gramster và Seminarian David
Klinger đã báo cáo trong sâu sắc về chủ đề này, xin vui lòng
tham chiếu về Gram bài viết gần đây để biết thêm chi
thông tin.
Chuyển đổi sang mặt sau của các lưu ý, việc thiết kế di chuyển
cho không gian bên ngoài với một astronaut vignette. Mặc dù
bạn có thể không nhìn thấy astronaut mặt, bạn có thể dễ dàng
xác định là anh ta Maj Edward A. trắng, đầu tiên
American astronaut để đi bộ trong không gian. Để so sánh của bạn
lưu ý đến hình ảnh thực tế, tôi giới thiệu quý vị đến NASA
trang web:


http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/SMALL/GP ... 001408.jpg


với một viết lên tại địa chỉ:

http://grin.hq.nasa.gov/ABSTRACTS/GPN-2000-001408.html


Thật không may, NASA đã được tải lên hình ảnh upside
xuống, do đó, bạn sẽ phải chuyển qua theo dõi, giám sát của bạn (hoặc
đứng đầu) để so sánh với
lưu ý. Maj James Đáp McDivitt, lệnh của các thí điểm
Gemini IV, đã hình ngày 3 tháng sáu 1965 trên
thứ ba orbit.
Tiếp theo thiết kế trong chuỗi trên là một trong những đồng đô la
lưu ý. Đây là thời gian tôi yêu thích tất cả các lưu ý. Trong thực tế, điều này
cũng là chỉ thay thế tôi đã lưu ý trong tôi
bộ sưu tập. Trên mặt là một vignette của Joe thí điểm.
Hiện không có nhiều tính năng để discernable ngày
hình ảnh khác hơn helmet mà hình như các USAF
P-4B (xem
http://www.lanset.com/aeolusaero/Articles/Helmets.htm
để biết thêm thông tin). Điều này sẽ ảnh ngày, nếu
một trong những đã được sử dụng cho việc thiết kế, để cuối 1950s. Đi
vào trở lại, các lực lượng không khí tiếp tục với một chủ đề
vignette của Thunderbirds. Các máy bay depicted
là F-100C, một phần của dòng Super Sabre
máy bay. F-100 là người đầu tiên của Air Force
hoạt động của máy bay có khả năng bay nhanh hơn
Mach 1, tốc độ của âm thanh. Việc thay thế Thunderbirds
F-84F trong 1956 với mô hình này, và cho đến khi chúng flew
1964 khi họ lần lượt được thay thế bởi F-105B.
Một lần nữa, nếu một bức tranh đã được sử dụng cho việc thiết kế, nó có thể được
ngày vào những năm đầu của các dịch vụ F-100C như
các Thunderbirds sơn sửa đổi các chương trình trên
máy bay bằng cách thêm các truyền thống Thunderbird motif
trước khi vào bụng 1960. Để biết thêm thông tin về
máy bay, xin vui lòng xem tại:

http://www.wpafb.af.mil/museum/research ... /f100c.htm


http://cybermodeler.com/f-100/images/tbird_02.jpg

http://hometown.aol.com/thudeur2/bitburg.htm

Di chuyển đến năm đồng đô la lưu ý, việc thiết kế di chuyển trở lại
cho Hải quân của depicting một signalman aboard trên một chiếc tàu
mặt. Điều này đã được thiết kế ban đầu được nhắm mục tiêu cho các
sau của fractional ghi chú, với một Medic để chăm sóc
một đứa trẻ nhỏ đang được sử dụng trên mặt của năm
đồng đô la lưu ý. Tuy nhiên, tại một số điểm, một chuyển đổi đã được
thực hiện, và Medic đã tụt xuống từ các lưu ý. Trên
trở lại của các lưu ý, các Bếp giữ lại không phải là quân đội
thiết kế với một eagle encircled của một thiết kế di chuyển trên
hàng đầu của hai trụ cột.
Đi thứ bảy chú ý trong chuỗi, các quân
cuối cùng sẽ xuất hiện. Trên mặt, một lực lượng đặc biệt
vignette thành xuất hiện của một sergeant đang nắm giữ một M14
rifle superimposed trên một CH-21 Shawnee. Một lần nữa, các Bếp
một bức ảnh được sử dụng như là cơ sở cho việc thiết kế, ít nhất là cho
các phần sergeant. Về việc trở lại, trong một bồn chứa M48A4
chuyển động xuất hiện. Ngày cuối cùng của loạt lưu ý, các
khuôn mặt của một đơn giản Gi graces mặt. Về việc trở lại, một
B-52G trong chuyến bay mang AGM-28A Hound Chó. Một lần nữa, một
hình ảnh đã được sử dụng cho việc thiết kế.
Như tôi là một dân với các lực lượng không khí, tôi thưởng thức
quân đội thiết kế về các ghi chú. Tuy nhiên, do sự
số lượng hình ảnh được sử dụng bởi các Bếp cho một số các
thiết kế, tôi có thể giúp đỡ, nhưng không nghĩ rằng có những hình ảnh
cho tất cả các hình ảnh ngoại trừ cho mỗi đồng đô-la 5 eagle
quay lại.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests