Cung chúc Đinh Dậu Tân niên.

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Cung chúc Đinh Dậu Tân niên.

Post by DungDang » Wed 01 Feb, 2017 3:54 pm

Như thông lệ, mùng sáu hàng năm;
Thay mặt Ban quản trị trang thông tin điện tử Gia Định cổ tiền, tôi xin gởi đến những thành viên của trang cùng những bạn bè có chung sở thích sưu tập tiền...trong và ngoài nước lời chúc đầu năm;
Như đàn gà bới đống rơm tìm từng hạt thóc. Chúng ta, những người sưu tập cũng phải đào bới cật lực để có thể sưu tập được những hiện vật độc đáo của quá khứ;
Tôi tin tưởng rằng : Chúng ta sẽ đoàn kết-chia sẻ và hạnh phúc cùng nhau trong nghiệp sưu tập cổ tiền.

Image

Thân mện
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests