Merry Christmas 2016

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Merry Christmas 2016

Post by 9PN » Fri 23 Dec, 2016 6:57 pm

Chúc các bạn có 1 mùa lễ Giáng Sinh 2016 an lành bên gia đình.
Noel.jpg

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests