Nhỡ xóa mất bài

Các thông báo liên quan đến hoạt động của diễn đàn
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Nhỡ xóa mất bài

Post by viet-numis » Fri 21 Nov, 2008 3:04 pm

Em nhỡ tay xóa mất bài "Chuyện đang xảy ra". Xin các bác hai chữ đại xá.

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests