Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sun 28 Feb, 2016 7:49 pm

Nay mở mục mới nhiều tập...:
Nói về việc sưu tầm tiền Mỹ với chữ ký của các viên chức có trách nhiệm tới tiền USD.

Sưu tầm loại tiền này phải chia thành 4 phần rõ ràng:
--Phần Một: là những chữ ký của người chịu trách nhiệm tay hòm chìa khóa của nước Mỹ, Chữ ký của Giám đốc Ngân Khố Mỹ ( Treasurer of the United States), tương đương chức Bộ Trương qua nhiều nhiệm kỳ......
--Phần Hai: là những chữ ký của Bộ Trưởng Tài Chánh ( Secretary of the Treasury) qua mỗi nhiệm kỳ..Bộ trưởng này có nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ của nước Mỹ.....
--Phần Ba : là những tờ tiền có cả hai chữ ký của viên chức trên tiền một lượt.....
--Phần Bốn : Những tờ tiền có đơn vị lớn, hay có chữ ký khan hiếm của những người nổi tiếng......!!!??

Xuất xứ của những tờ tiền có chữ ký này là do:
1---Mỗi lần phát hành tiền mới với tân bộ trưởng, hay tân giám đốc ngân khố, thì những người này thường xuất hiện trong buổi lể ra mắt tiền mới. Ông/Bà thường tự mình ký tặng trên một số tờ tiền cho bạn bè, nhân viên...làm kỷ niệm.....
2---Hay xuất hiện tại các show triển lãm tiền của BEP, và ký kỷ niệm cho khách hàng khi họ tới quầy mua những tờ tiền mới.....
3---Hay tặng một số tiền với chữ ký cho một vài cơ quan từ thiện xin để họ gây quỹ cho mục đích gì đó.....
4---Cá nhân nếu biết địa chỉ của người ký, có thề viết thư xin chữ ký để sưu tầm kèm tờ tiền trong thư, Viên chức Mỹ họ rất bình dị va thân thiện, việc ký kỷ niệm là việc nhỏ họ sẵn sàng...Tuy nhiên vì trở ngại trong giao tiếp, số người gửi thư xin chữ ký rất ít, và số thư trà lời cũng ít....Nên những thư, tiền này lại trở thành phẩm vật sưu tầm có giá .... :lol:
---Tính từ người đầu tiên giữ chức vụ này đến nay tổng cộng là 43 vị (1775-2016..)
---Sưu tầm loại tiền này nên mua những tờ tiền đã được các hãng giám định rồi, để tránh mua phải tiền mang chữ ký giả..!!! :lol: [-X
---Loại này thường chỉ xuất hiện trên tờ 1 USD,hay 2 USD còn nhửng tờ tiền với đơn vị lớn như (5$-10$-20$-50$-100$) thì khá khan hiếm... vì không ai có sẵn tiền lớn để xin chữ ký.... :lol: =D>
XXX---XXX

PHẦN MỘT: với chữ ký cũa Giám Đốc Ngân Khố ( Treasurer of the United States ):
1---Chữ ký của bà CATILiNA VASQUEZ VILLANPANDO
Image
Bà này phục vụ từ December 11, 1989 đến Jan 20,1993 ( 3 năm 40 ngày) dưới thời Tổng Thống George H. W. Bush..
1USD series 1988A.
[attachment=0]IMG_20171213_0001.jpg[/attachment]
Attachments
IMG_20171213_0001.jpg

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Wed 02 Mar, 2016 12:46 pm

3---Với chữ ký của bà Giam Đốc Ngân Khố :FRANCINE IRVING NEFF"
Image
Bà này phục vụ từ June 21, 1974 – đến January 19, 1977 (2 years, 212 days) thời kỳ chuyển tiếp giữa Tổng Thống Richard Nixon và Gerald Ford.
1 USD series 1976.

Image

:lol: :roll: =D> Còn Tiêp...

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Tue 22 Mar, 2016 1:48 pm

4---Với chữ ký cúa Giám Đốc Ngân Khố: Bà DOROTHY ANDREWS ELSTON
Bà này phục vụ từ May 8, 1969 –July 3, 1971--(2 years, 56 days) dưới thời của Tổng Thống Richard Nixon.
Kể từ khi tại chức cho tới khi nghỉ việc, mỗi Giám đốc Ngân khố chỉ ký tên một lần trên tờ giấy bạc. Riêng bà này lại được ký tên tới hai lần. một trường hợp độc nhất tử trước tới giờ......Bời vì ,vào năm 1970, bà kết hôn với ông Walter L. Kabis (1914-2009), một cựu hãi quân và là hiệu trưởng một trưởng tại Wilmington, thuộc tiểu bang Delaware, nên đổi tên thành Dorothy Andrews Elston Kabis. tên cũ kèm họ chồng. Vì có tên mới, lại đang tại chức, nên được ký tên lần thứ hai...
Bà này ký tên trên các tờ tiền mang các series: 1969-1969A và 1969B:
-series 1969 ký tên Elston.
-series 1969A và B ký tên Kabis
1USD series 1969...Chữ ký trước kết hôn ..Dorothy Andrews Elston =D>
[attachment=1]IMG_20171212_0001.jpg[/attachment]
1USD series 1969A....Chữ ký sau kết hôn...Dorothy Andrews Kabis :lol:
[attachment=0]IMG_20171212_0002.jpg[/attachment]
Hai tờ tiền có chữ ký này khá hiếm....!!!


Còn tiêp..
Attachments
IMG_20171212_0002.jpg
IMG_20171212_0001.jpg

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Wed 13 Apr, 2016 11:11 am

5---Tờ tiền mang chữ ký tay của Giám Đốc Ngân Khố: Bà Elizabeth Rudel Smith
Bà này phục vụ từ January 30, 1961 –April 13, 1962 (1 year, 73 days) dưới thời Tổng Thống John F. Kennedy.

1USD series 1957A

Image

:D :roll: =D> Còn tiếp.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Mon 30 May, 2016 10:01 am

6---Tờ tiền mang chữ ký tay của Giám Đốc Ngân Khố: Bà KATHERINE D.ORTEGA
Image

Bà này phục vụ từ September 22, 1983- đến July 1, 1989 (5 years, 282 days) dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan và George H. W. Bush.

1USD series 1985

Image

:D :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Fri 15 Jul, 2016 12:26 pm

7---Tờ tiền mang chữ ký tay của Giám Đốc Ngân Khố: IVY BAKER PRIEST
Image
Ông này phục vụ từ January 28, 1953 –đến January 29, 1961 (8 years, 1 day) dưới thời Tổng Thống Dwight D. Eisenhower và John F. Kennedy

1 USD series 1935E

Image

:lol: =D> :roll:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Thu 27 Oct, 2016 6:00 pm

8---Tờ tiền mang chữ ký tay của Giám Đốc Ngân Khố: MARY ELLEN WITHROW
Image
Bà này phục vụ từ March 1, 1994 – tới January 20, 2001 (6 years, 325 days) dưới thời Tổng Thống Bill Clinton
1USD series 1993

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P1..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Wed 13 Dec, 2017 3:44 pm

2---Chữ ký của bà ANGELA MARIE BUCHANAN : Bà này phục vụ từ Sept 22, 1981 đến July 5.1983 (2 năm 110 ngày) dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan...
.[attachment=0]IMG_20171213_0002.jpg[/attachment]
1USD series 1981.
Attachments
IMG_20171213_0002.jpg

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests