Updated diễn dan.

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Updated diễn dan.

Post by nt » Sun 01 Feb, 2015 12:44 pm

Coi lại mấy bài cũ sao tôi thấy phần References/Xem thêm thuờng biến mất hay Not Found..???
-1--Nếu phần References thuộc vào web ngoài mà biến mất thì có thể hiểu được, nhưng đây lại là những phần/bài dẫn chứng của thành viên ngay trong web numis mà vẫn biến mât.??
-2--Nhiều phần bạn đọc trả lời/góp ý, phần trả lời biến mất, nhưng số ghi vẫn cho biết là trả lời 2 hay 3 lươt..VV.. , hay phần trả lời nhẩy thành một bài riêng rẽ. Khiến người đọc ngơ ngác.?? :lol:
-3--Nhiều bài lập lại hai/ba lần như nhau.???
-4--Hình biến mất thì thật sự là vô Phương khôi phuc....!!! :mrgreen:
-5--Thấy vài bài , mà hồi trước bác 9PN nói là "Dấu/Cho Ẩn" vì nội dung quá gắng, nhưng lại thấy xuất hiện trở lại...???

Có cách nào hữu hiệu hơn không bác Adm/Mod..???

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: Updated diễn dan.

Post by 9PN » Sun 01 Feb, 2015 5:29 pm

Nếu 2 hình thì Chín xài "FastStone Capture" và Microsoft Word cho chung vào rồi upload.

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests