Tiền già TRĂM NĂM.....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Tiền già TRĂM NĂM.....

Post by nt » Wed 23 May, 2012 11:16 am

Những tờ tiền đầu tiên của nước Mỹ , là Tiền United States Notes còn được biết như " LEGAL TENDER NOTES "được in cho vào lưu dùng trên thị trường vào năm 1862-1863....
Tính tới nay đã già hơn 150 cái xuân xanh.....
Với tuổi đời như vậy mà hãy còn giữ được nét xuân sắc khi xưa , quả thật xưa nay hơi bị HIẾM...:D :D =D> =D>


................Image
................Image

................Image
................Image

................Image
................Image


:roll: :-({|= :roll: =D>

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests