Hình kỳ lạ trên tờ tiền 100 đôla mới của Canada

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Hình kỳ lạ trên tờ tiền 100 đôla mới của Can

Post by vuthang » Sun 25 Mar, 2012 6:52 am

Open Head - Open Heart - Open Hand

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests