CHDCND Lào phát hành tờ 100,000 kip vào ngày 01- tháng 02 năm 2012

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

CHDCND Lào phát hành tờ 100,000 kip vào ngày 01- thá

Post by duongdoh » Tue 07 Feb, 2012 10:06 pm

Ngân hàng nhà nước CHDC Lào vừa phát hành tờ 100,000 Kip mới vào ngày 01 Tháng 02, năm 2012 để khuyến khích người dân sử dụng tiền kip thay vì dollar Mỹ hoặc Thái baht (loại tiền thông dụng khi phải thanh toán với số tiền lớn hoặc đi mua sắm ở Thái Lan). Đồng tiền mới này cũng như đồng 2,000 Kip mới phát hành tháng 12 /2011 trước đó được in tại Goznak - CHLB Nga
Ngày 15 Tháng 11, năm 2010, ngân hàng đã phát hành tờ tiền kỷ niệm 100.000 kíp (BOL B16 / PNL), nhưng với số lượng hạn chế (1 triệu 500 ngàn tờ được ấn hành) và không được sử dụng phổ biến trong lưu thông, để kỷ niệm 450 năm thủ đô Vientiane và 50 năm ngân hàng nhà nước Lào. Tuy nhiên sau đó tờ tiền này vẫn lác đác được sử dụng, và đến nay đã không còn phổ biến

Image
theo banknotenews.com và tổng hợp của duongdoh
các bác có nhu cầu sưu tập tờ tiền mới này xin vui lòng click vào link sau
http://shop.viet-numis.com/viewtopic.php?p=20238#20238
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests