Hải dương : Tìm người chung sở thích

Post Reply
tretrau
Posts: 1
Joined: Fri 21 Oct, 2011 2:49 am

Hải dương : Tìm người chung sở thích

Post by tretrau » Fri 21 Oct, 2011 3:07 am

Chào cả nhà, em chơi đã lâu, mê mẩn bỏ ăn cũng có nhưng độc lập quá- ở HD chưa tìm được tri kỷ để trao đổi thêm
xin ra mắt 1 trong số có của em

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests