1 Kip Lào 1979 variety

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

1 Kip Lào 1979 variety

Post by duongdoh » Sat 19 Jun, 2010 11:09 am

Image
Image
Nguồn trích dẫn ảnh : http://numis-asia.blogspot.com/
Đây là 2 tờ của em:
Image
Image
Image

Image
Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests