CHIẾN LỢI PHẨM CỦA TIỀN LÌ XÌ.

Post Reply
Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

CHIẾN LỢI PHẨM CỦA TIỀN LÌ XÌ.

Post by Cuctran » Sun 20 Dec, 2009 12:18 am

Em quên mất là khi khui ra nên giữ lại tờ đầu và tờ cuối của mỗi block cho nên khi nhớ được thì tờ cuối của block $5 đã trao cho ai rồi. Chỉ còn tìm được tờ đầu và tờ cuối của block $1 và $2.

First & Last của block $1
[img][img]http://img32.imageshack.us/img32/6022/firstlast1.jpg[/img]
[/img]

First & Last của block $2
[img][img]http://img32.imageshack.us/img32/7240/firstlast2.jpg[/img]
[/img]
Last edited by Cuctran on Sun 20 Dec, 2009 1:14 am, edited 1 time in total.
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Sun 20 Dec, 2009 12:20 am

Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Sun 20 Dec, 2009 12:33 am

Trong block $1 có 100 tờ có sao.

[img][img]http://img69.imageshack.us/img69/391/starpack.jpg[/img]
[/img]

Lần đổi trước em trúng 2 pack $1 và $5 có số REPEAT. Em giữ nguyên lại pack $1 còn $5 thì xin giữ block 10 tờ.

trong pack $1 này có số REPEAT là 9425-9425
[img][img]http://img69.imageshack.us/img69/4216/repeatpack.jpg[/img]
[/img]
Last edited by Cuctran on Sun 20 Dec, 2009 12:55 am, edited 1 time in total.
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Sun 20 Dec, 2009 12:52 am

Block 10 tờ $5 trong đó có 1 tờ có số REPEAT.[img][img]http://img193.imageshack.us/img193/9605/repeat5.jpg[/img]
[/img]

Và em có thêm trong block $2 4 tờ low series có sao.

[img][img]http://img193.imageshack.us/img193/6854/2cosao.jpg[/img]
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Cúc Trần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests