BỘ TIỀN CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRIỀU TiÊN

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

BỘ TIỀN CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRIỀU Ti

Post by nt » Thu 10 Sep, 2009 8:47 pm

Nước CHNDTT cũng là một nước bé hạt tiêu ở Châu Á, đã làm thế giới lên ruột va bàn nhiều nhất hồi gần đây vì những động thái bất thường...:D
Từ khi nước CHNDTT thành lập , đã có phát hành tiền tệ riêng như các nước khác, Nhưng trong lich sử phát hành tiền tệ của xứ này thấy có bộ tiền phát hành năm 1978 và 1988 là đặc biệt nhất.
Bộ tiền này được coi là đặc biệt vì nó đã ghi đậm nét của sự đề phòng cao độ về âm mưu diễn biến thù nghich từ bên ngoài xâm nhập để phá hoại khá rõ ràng. Bộ tiền mà các nhà sưu tầm ưa thích vì tính độc đáo của nó trên thế giới...:D
Vậy thì nó độc đáo ở chỗ nào ?? Nó độc đáo ở chỗ cùng một mệnh giá mà nhà nước cũng không ngai tốn kém vẫn in riệng rẽ cho từng đối tượng tiêu dùng. Nhờ vào những tờ tiền này mà hệ thống An Ninh dễ dàng nhận biết đối tượng đê theo dõi...!!! :roll: :oops:
Bộ tiền này gốm 5 tờ có các mệnh giá: 1-5-10-50 và 100 Won như sau:

1----Những đồng tiền cho dân trong nước xử dụng : Mặt trước có hàng số (Serial Numbers) mầu Đỏ và Đen..Mật sau không có dấu:

Image
Image
Image
Image
Image

Sau đây cũng là bộ tiền trên, nhưng được phân loại..Không trình bầy nguyên bộ, chì lấy một tờ trong bộ làm chuẩn:

2----Cũng là những đồng tiền trên, nhưng xứ dụng cho người thuộc các xứ Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em. (Socialist visitors)..Những tờ tiền này có hàng số (Serial numbers) mặt trước mầu Đen và dấu mầu xanh lá cây (Greeen) ở mặt sau:
Image
3----Cũng là bộ trên nhưng được xử dụng cho người thuộc các xứ Tư Bản Chủ Nghĩa (Non Socialist Visitors) Những tờ tiền này có hàng số (Serial numbers) mầu đỏ ở mặt trước và con dấu mấu đỏ ở mặt sau:
Image
4---Cũng là bộ tiền trên có nhẽ dùng cho các xứ Trung lập (Neutral country visitors)??? hay dùng Thay thế cho những tiền đang lưu dụng??. cò hàng số (serial numbers) mầu đỏ ở mặt trước và dấu mệnh giá mầu đỏ lớn ở mặt sau.
Image
5---Cũng là bộ tiền trên có nhẽ dùng cho các nươc có xu hướng thân XHCN ( Pro socialist visitors)??? cũng chưa thấy tài liệu nói rõ là dùng cho đối tượng nào?? (Use not known) có hàng số ( serial numbers) mầu đen ở mặt trước và dấu mệnh giá mầu xanh (blue) lớn ở mật sau:
Image
Tờ 100 won không thấy có các loại này...Có nhẽ vì mệnh giá quá lớn chăng..???:D
Riêng bộ tiền phát hành năm 1988 thì bộ dùng cho khách TƯ BẢN và Xa Hôi Chu Nghia có Hình (design ) khác nhau..(Chưa có hiện vật..:D :D)
Qua tới các series từ năm 1992 thì không còn in phân biệt như trước nữa,...
Một tờ có mệnh giá lớn trong bộ tiền phát hành năm 2002.
Image
Các bạn cầy lưu ý:
Sau WWII thế giới chia thành các Khối (Phe) rõ rệt như sau:
1---Khối Tư Bản Chủ Nghĩa cầm đầu do Mỹ.Pháp...
2---Khối Xã Hội Chủ Nghỉa cầm đầu do Nga, Trung Quốc..
3---Khối Trung Lập cầm đầu do Thuỵ Sĩ. Ấn Độ..
4---Khối Thiên Tả/Hữu(??) do các nước Ả Rập và Châu Phi cầm đầu, Khối này không gia nhập một khối nào rõ rệt , khi theo phe này, lúc chống phe kia, miễn là có lợi. Nên chính sách thay đổi thường xuyên...:D

Loại tiền này trên thị trường Sưu tầm giá cũng mềm...:D...:D

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests