Bộ tiền USD series 1950..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Bộ tiền USD series 1950..

Post by nt » Sat 04 Jul, 2009 7:14 pm

Xem bộ tiền USD series 1950 của bác VDS tại:

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2767

Bác VDS có thể mật bí cho em biết bộ tiền USD series 1950 có gì đặc biệt..để em sửa soạn ạ...Thanks

User avatar
VSD
Posts: 147
Joined: Wed 29 Apr, 2009 5:43 pm
Location: New Jersey - USA
Contact:

Post by VSD » Sun 05 Jul, 2009 1:18 am

huh? đâu có gì là bí mật. Chỉ là combined & pre 1963 designs thôi mà. Bác NT collected cũng nhiều mà không thấy điểm đó ???? Có thật không vậy bác NT?
Vietsshadow

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests