US $2 1976 và 50 tem cờ kỷ niệm 200 năm

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

US $2 1976 và 50 tem cờ kỷ niệm 200 năm

Post by 9PN » Wed 01 Jul, 2009 4:51 am

Tờ $2 trở lại năm 1976 để kỷ niệm 200 năm độc lập của nước Mỹ.

Con tem thì cũng được ấn hành kỷ niệm 200 năm và in trên 50 lá cờ của mỗi tiểu bang.

... Người sưu tầm thì cũng không tha và dùng tem này đóng dấu bưu điện để kỷ niệm cho mỗi tiểu bang và ngày đầu tiên phát hành tờ $2.ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage

Image

Mỗi con tem thì có đi theo thêm 1 tấm card giới thiệu về tiểu bang.
Tấm thẻ trên cho bang California.


Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests