Sử dụng chức năng lưu nháp

Điều kiện mua bán,Không đăng ký được thành viên, làm thế nào để upload ảnh...
Post Reply
giaphuc
Posts: 57
Joined: Thu 10 May, 2007 11:21 am
Location: CLB Gia Định - TP.HCM

Post by giaphuc » Thu 10 Apr, 2008 12:34 pm

Em chào anh Admin! :D
Em xin hỏi anh cách lấy lại nội dung khi em đã lưu nháp để tiếp tục bài viết của mình như thế nào? :?: :?:
Cám ơn anh rất nhiều!!! :!: :!:

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 10 Apr, 2008 12:56 pm

1) Trước khi gửi bài hoặc tin nhắn, mọi người có thể ấn vào nút "Lưu nháp"

Image

2) Để xem bài nháp, ấn vào "Xem bài nháp và các chủ đề bạn đã tham gia" hoặc "Xem bài nháp và các bài viết của ban"

Image

3) Ấn vào tiêu để của bài nháp, sau đó bạn có thể sửa nội dung, xóa, lưu nháp, gửi đi ...

Image

giaphuc
Posts: 57
Joined: Thu 10 May, 2007 11:21 am
Location: CLB Gia Định - TP.HCM

Post by giaphuc » Sat 12 Apr, 2008 4:55 am

Chào anh Admin! :D

Em đã biết lấy lại bản lưu nháp rồi!

Cám ơn anh rất nhiều :D :!:

Post Reply

Return to “Cách sử dụng diễn đàn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest