Tờ 100 France của Comoros

Post Reply
nangha
Posts: 16
Joined: Sun 12 Aug, 2007 1:23 am

Tờ 100 France của Comoros

Post by nangha » Tue 02 Dec, 2008 11:43 am

Tờ 100 Francs của Comoros in năm 1963, P36. Đây là lúc Comoros còn là thuộc địa của Pháp. Anh em nào thích tờ này tôi sẽ nhượng lại.
Image

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests