SƯU TẦM TiỀN TRUNG QUỐC: Xưa và Nay...#02

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN TRUNG QUỐC: Xưa và Nay...#02

Post by nt » Sat 01 Nov, 2008 1:18 pm

Lần này giới thiệu khái quát về tiền Trung Quốc sau Cach Mạng Thành Công.
Trước hết cần phân biệt loại tiền nào thuộc về thời Trước hoạc Sau cách Mạng thành công.....:Một cách đơn giản, ta chỉ cần quan sát chữ Hoa trên tờ giấy bạc là đủ.....:D
1-----Từ thời cách mạng thành cộng (cuối 1949) trở vế sau, chữ Hoa vẫn viết theo lối đọc cũ và đọc từ Phải sang Trái:

Image

2-----Sau cách mạng thành công , có rất nhiều thay đổi trên đất nước Trung Hoa. Sau khi tuyên bố đôc lập ngày 1-10-1949, cái thay đổi lớn nhất là cải tổ cách viết chữ Hoa theo lối viết tây phương là bắt đầu đọc chữ Hoa từ Trái qua Phải:

Image

Đồng thời cho phát hành bộ tiền độc lâp đầu tiên vào năm 1953. Cũng như thường lệ tất cả các loại tiền cũ cúa thời cách mạng được đổi lấy tiền mới với tỷ lệ 1 đơn vị mới cho 10000 đơn vị cũ (1/10.000).... Sao giống ta quá !!!!:D.
Đây là bộ tiền đẹp, được giới chơi tiền ưa thích, nên giá thị trường củng thuộc loại cao.
Bộ tiền này gồm 11 tờ, tờ nhỏ nhất là 1 Fen (Xu) và tờ có giá mặt lón nhất lá 10 Yuans...
Xin giới thiệu vài tờ sau:

A--Mệnh giá nhỏ:
Image

Mệnh giá lớn:
Image
Image
Image

Qua những năm 1960/1962/1972-Trung Quốc phát hành thêm bộ tiền mới,và những mệnh giá nhỏ bổ xung. Mệnh giá trên tiền vẫn như cũ, nhưng đơn vị nhò kỳ trước đọc là Fen nay đổi thành Jiao?? Bộ tiền bổ xung này có 8 tờ được phát hành.

Image
Image

Qua năm 1980 có sự thay đổi thật sự trong cải cách chữ viết, Trung quốc đã xử dụng chữ Hoa Giàn thể thay cho Phồn thể trên tiền:

Image

Năm này phát hành đợt tiền mới từ tờ nhỏ nhất là 1 Jiao cho tói tờ lớn nhất là 100 Yuans.....
Thời này không biết Trung Quốc có bị lạm phát không mà mệnh giá bỗng nhẩy vợt như vây ?? Ta cũng theo lối nhẩy vợt này....:D :shock: :oops:

Bộ tiền này in nhiều hình ảnh của các sắc dân ở Trung Quốc , không biết có phải ấn ý của chính quyền muốn đề cao tinh thần đoàn kết dân tôc??

Image

Tờ lớn nhất với hình ảnh cuà 4 nhân vật lãnh đạo nổi tiếng thơì đó...:D (Tứ Đại Lãnh Tụ ?) : Mao (Trạch Đông)-Chu (Ấn Lai)-Bành (Hoài Đức)-Lâm (Bưu)??/
Image
Bộ tiền này có 9 tờ, Các loại tiền nàỳ đang xử dụng cho tới ngày nay.

Năm 1999 Trung Quốc cho phát hành một bộ tiền mới với hình ảnnh Chủ tich Mao để kỷ niêm 50 năm Độc lập . Bộ tiền Chủ tịch Mao có mệnh giá từ 1 tới 100 Yuans, và tờ kỷ niệm 50 năm độc lâp mệnh giá 50 Yuans.
Hình ảnh bộ này đều bằt nguồn cảm hứng từ tem Bưu Chính . Bộ này gồm 8 tờ.

Image

Bộ tiền mới nhất:
Image
Image

Mừng 2YK Trung Quốc phát hành đồng 100 Yuan này, Biểu tượng con Rồng Trung Quốc:

Image

:D :D Không biết sau này còn cho ra đời những tờ tiền mới nào đây??? Đành đợi để bổ xung sau này.....

Đại khái tiền Trung Quốc như vậy nhé.... :D
Kỳ tới sẽ liệt kê tiền Quan Kim dùng tại Việt Nam trong thời THDQ giải giới Nhật Bổn ... :shock: :roll:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests