Kỷ lục : Tiền Xu Đông Dương có mệnh giá NHỎ....

Tiền có mệnh giá lớn nhất, kích thước lớn nhất, số série dài nhất, ngắn nhất.....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Kỷ lục : Tiền Xu Đông Dương có mệnh giá NHỎ.

Post by 9PN » Sat 17 Feb, 2007 7:10 am

Giá trị chỉ có 1/4 Cent, phát hành năm 1942...

ImageImage

Và giá trị nhỏ nhất là xu:

SAPEQUE-1875 : 1/5 Cent trong PTB của bác PhiLong


http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=764

.


.

Post Reply

Return to “Kỷ lục viet-numis”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests