Kỷ lục: tiền giấy có mệnh giá đặc biệt

Tiền có mệnh giá lớn nhất, kích thước lớn nhất, số série dài nhất, ngắn nhất.....
Post Reply
User avatar
anhnt_icb
Posts: 56
Joined: Tue 13 Jun, 2006 2:16 am
Location: Hà Nội
Contact:

Post by anhnt_icb » Thu 15 Feb, 2007 7:09 pm

Tiền giấy của Quốc gia có mệnh giá độc nhất vô nhị : Burma

15 Kyats

Image

Image

35 Kyats

Image

Image

45 Kyats

Image

Image

75 Kyats

Image

Image

90 Kyats

Image

Image
Last edited by anhnt_icb on Thu 15 Feb, 2007 7:12 pm, edited 1 time in total.

Post Reply

Return to “Kỷ lục viet-numis”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests