Mỹ: Tiền May Mắn số 8888....

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Mỹ: Tiền May Mắn số 8888....

Post by 9PN » Sat 19 Aug, 2006 7:14 pm

Số 8888 trở thành thông dụng với rất nhiều người. Ngay cả nơi in tiền của Mỹ. Họ tin là may mắn. Tìm được 4 số 8 cuôi cùng thì khó hơn là 4 số 8 ở phía trước:

Tờ 10 đồng ngôi sao này thi chưa cắt ra. Nêu cắt ra cho mỗi tờ thì tiêc thật:


Image

Tờ 5 đồng này thi cũng chưa cắt ra. Đặt biệt là tờ này là in ở tiểu bang St. Louis và cũng là số 8 luôn:


Image


Ai bảo là tiếng Việt của mình không có trên tiền Mỹ. Năm con Khỉ thì Mỹ cũng làm thiệp Chúc Tết này thêm tiếng Việt nhưng có lẽ là thị trường không có nên không làm nữa:


Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 27 Apr, 2007 1:19 am

Dưới đây là những tờ 2 dollars số 0 và 8. Nếu nhìn kỷ thì cũng có những tờ trùng số:

Image

Image

Image

Image

Bồ túc ngày 20/8/2006: Theo ý của anh em đã xem nên tôi để lên những tờ còn lại:

Image

Những tờ sô 0 và 8 in ở St. Louis (số 8 trong 12 Tiểu Bang)

Image

Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests