Thế Miếu-Huế: Hình ảnh trên 9 đỉnh Đồng được dập lại trên giấy

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Thế Miếu-Huế: Hình ảnh trên 9 đỉnh Đồng đư

Post by 9PN » Mon 14 Nov, 2011 5:47 am

Đến Huế thì nhiều người xem Hoàng Thành Huế. Trong đó có Cửu Đỉnh với hình ảnh chạm trổ đẹp.
Để dập đúng hình ảnh thì người ta dùng loại giấy mỏng và bút chì rồi tô lên trên giấy. Hình ảnh sẽ chuyển qua giấy mõng này.
Không biết bao nhiêu tập làm được như thế nhưng cũng là 1 kỳ công về thời gian.
9PN vừa mua được tập này, không có tên tác giả. Thêm vài tấm card Postage trong album. Xin giới thiệu đến anh em.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Những hình ảnh trên đỉnh đồng được dập lại:

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Các bạn có ghé lại Huế lần kế tiếp thì cũng cố gắng dập 1 bộ cho hoàng tráng ah...Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests