Giấy thông hành tạm và chứng minh thư Hoa kiều

Post Reply
anngynxn
Posts: 15
Joined: Thu 27 Aug, 2009 2:07 am
Location: saigon

Giấy thông hành tạm và chứng minh thư Hoa kiều

Post by anngynxn » Thu 07 Jul, 2011 9:58 am

[Image

Uploaded with ImageShack.us][Image

Uploaded with ImageShack.us][Image

Uploaded with ImageShack.us][Image

Uploaded with ImageShack.us][Image

Uploaded with ImageShack.us][/img]
giấy chú lưu
[Image

Uploaded with ImageShack.us][Image

Uploaded with ImageShack.us]

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests