Trường xưa.....

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Trường xưa.....

Post by 9PN » Mon 20 Jun, 2011 6:47 am

Image

Mượn hình bài viết này để nhớ trường xưa. Tên trường xưa gọi là Institut De La Providence. Trước 1975 thì còn có tên là Thiên Hữu.

Năm học của 9PN thì 1966-1975 từ lớp 3 đến 12. Kỷ niêm nhiều nhất là khoảng thời gian ở nội trú. Ngày thứ 7 thì được về nhà, qua ngày Chủ Nhật thì trở lại trường bị "giam lỏng" lại. Lúc nớ mới 10 tuổi và đâu có quậy lắm mà cũng bị như rứa thì buồn thật...

Nhìn vào hình thì chia ra như thế này:
- Tầng 1 bên trái thì phòng Hiệu Trưởng, bên phải thì có lớp học cho anh em nội trú trước giờ vào lớp học chính.
- Tầng 2 thì phòng ngũ và làm việc của các cha Việt và Pháp,
- Tầng 3 phòng ngũ học sinh.
- Những lớp học chính thì phía trong nhà trường bên phải

Giờ giấc mỗi ngày thì cũng ác liệt như thế này:
- 6 giờ sáng nghe tiến chuông thì tất cả thức dậy, xếp mền gối đàng hoàng, làm sạch sẽ trong 15 phút.
- 6 giờ 15 phút thì có mặt trong lớp học như đã kể trên.
- 7 giờ đi vào phòng ăn sáng.
- 7 giờ 30 ra sân chơi...
- 8 giờ vào lớp học.
--- còn nhiều nữa....

Post Reply

Return to “Bì thư”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests