Indonesia : Bộ 2 tem kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hợp Quốc (1995)

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Indonesia : Bộ 2 tem kỷ niệm 50 năm thành lập Liê

Post by Khải-SG » Sun 30 Jan, 2011 8:33 am

Image

Các bạn hãy xem lá cờ vàng 3 sọc đỏ được in trên tem. Vì sao... hay hoạ sĩ nhầm rồi vì năm in tem là 1995 !
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tem Nước Ngoài”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests