Phát hiện tem in sai !!!! Tem in đúp khung màu vàng nhủ

1975 - hiện tại
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Phát hiện tem in sai !!!! Tem in đúp khung màu vàng n

Post by Khải-SG » Sun 12 Dec, 2010 8:19 am

Tình cờ trên 1 blog tem, có người bạn sưu tầm quốc tế đã phát hiện ra điều nầy. Nay thông báo rộng rãi để các bạn trong nước tìm kiếm (nếu có bán cho mình 1 cặp nghen ! :lol: )

Image

In sai đây !


Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tem Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests