VÉ SỐ TỪ THIỆN VNCH--

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

VÉ SỐ TỪ THIỆN VNCH--

Post by nt » Fri 05 Nov, 2010 6:01 pm

Tiếp theo phần tem từ thiện của VNCH kỳ trước:
http://thichduthu.viet-numis.com/viewto ... highlight=

Lần này nói về vé số từ thiện của VNCH.
Từ 1954 tới 1975 có rất nhiều loại vé số từ thiện đã ra đời.
Những vé số này nhằm mục đích gây quỹ, hay phụ giúp cho một cơ sở từ thiện có đủ tài chánh mà hoàn tất một công tác từ thiên theo mục đích của hội.
Loại vé sồ từ thiên này do rất nhiều cơ sở từ thiện của tư nhân hay chính quyển xin phép mở
Ta thấy những vé do:
-Cơ sở tôn giáo cho lưu hành như : Phât.giáo--Công giáo..Cao Đài- Tuyên Uý.......
-Cơ sở chính quyền nhỏ hay một vài đơn vị quân đội cho lưu hành như : cơ quan chính qyền cấp tỉnh, các hội từ thiện tư hay các đơn vị quân đội....
Giá mỗi vé là 5 hay 10 đồng theo thời gian, tương đương với một tô phở bình dân hay một bữa cơm cho người nghèo tại các cửa hàng cơm Xã hội thời bấy giờ....
Tất cả các vé số đều có các giải thưởng bằng hiện vật do các nhà hảo tâm hiến tặng. Không có giải thưởng bằng hiện kim...:D
Ngày mở số của những vé số này có thể bị hõan do tình trạng bán vé được mau hay chậm, nhưng củng đều có thông báo và được tổ chức xổ đàng hoàng, có phổ biến kết quả xổ số một cách rộng rãi..trên báo, đài hay tờ rơi thông báo...

Một ít tờ vé số Tiêu chuẩn đã lưu hành:
1---Một tờ rơi thông báo kết quả xổ số của một cơ sở từ thiện:
Image

2---Vé số của các cơ sở tôn giáo....:
Image
Image
Image
Image
Image

3---Vé số từ thiện của các cơ quan công quyền....:
Image
Image
Image

4---Vé số từ thiện của các cơ sở tư:
Image
Image
Image
Image

5---Vé số từ thiện của các cơ sở thương mại:
Image
Image

6---Vé số từ thiện của các trường tư thục :
Image
Image
Image
Image

7---Vé số của các cơ sở từ thiện:
Image
Image
Image
Image
Image

Đại loại vé số từ thiện như vậy.. và số lượng luân lưu rẩt nhiều...:D
:-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests