MONEY KEY CHAINS....

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 01 Mar, 2012 7:39 pm

19--Key chain mang hình tiền nươc Cộng Hoà Colombia (Nam Mỹ)-

..................Image

:roll: :D :-({|=

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 16 Mar, 2012 4:11 pm

20---Key Chain mang hình tiền của bang Louisiana (Hoa Kỳ-Tiền địa phương):

.................Image

:lol: :-({|= =D> =D>

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Sun 18 Mar, 2012 3:15 pm

Lần đầu tiên được nghe nói đến thuật ngữ: Tiền địa phương.
Bác nt có thể cho biết thêm chút thông tin, chẳng hạn như tỷ giá với $, tên gọi, phạm vi sử dụng, luật phát hành...
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 18 Mar, 2012 8:27 pm

haanh167 wrote:Lần đầu tiên được nghe nói đến thuật ngữ: Tiền địa phương.
Bác nt có thể cho biết thêm chút thông tin, chẳng hạn như tỷ giá với $, tên gọi, phạm vi sử dụng, luật phát hành...
Tiền địa phương (State Notes) cũng không có gì là khó hiểu...:D thì nó chính là tiền do nhà bank đia phương (State) phát hành và tiêu dùng trong địa phương (State) đó. Nhà banks phát hành loại tiền này cũng phải theo luật lệ của tiểu bang và luật điều hành nhà bank.
Tiền này khác với tiền Confederate notes. Tiền điạ phương có thể tiêu dùng song hành với tiền Confederate...:D cho tới khi thống nhất Tiền...
Tiền điạ phương và tiền Confederate có mệnh giá từ 1 USD tới 100USD..
1---Ví dụ như tiền do nhà bank của bang Virginia phát hành dưới đây - là tiền địa phương bang Virginia...:D

Image...........Image

2- Còn tiền Conferderate phàt hành do sự kết hợp của 11 bang đầu tiên. ...Nên khi bang nảo tham gia Confederate thì in tiền, trên tờ tiền có ghi là Confederate notes...
Như 2 tờ tiền Confederate sau do bang Virginia phát hành , chi nhánh Richmond.

Image.........Image

=D> :lol:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 15 Apr, 2012 8:24 pm

21-- Key chains mang hình tiền của Vương Quốc Lào (Royaume du Laos)-- Tiền trước năm 1975

...................Image...............

:lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 04 Jun, 2012 3:09 pm

22--Key Chain mang hình tiền nước: TÂY BAN NHA ( Espana =Spain )

.....................Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 09 Sep, 2012 9:21 am

23---Key Chain mang hình tiền nước Nam Tư Cũ (Yugoslavia):

...............Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 29 Oct, 2012 4:18 pm

24--Key chain mang hình tiền Cộng đồng Chung Âu châu (EURO):
...............Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 21 Nov, 2012 7:42 pm

25--Key chain mang hình tiền China (PRC)

.................Image...Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 20 Dec, 2012 12:43 pm

26--Key chains mang hình tiền Tây Đức ( West Germany) Tiền trước khi nước Đức Thống Nhất vào ngày 3-10-1990. Sau khi bức tường Balin (Berlin wall) xụp đổ vào ngày 9/11/1989...

.....................Image

HAPPY COLLECTING... :-({|= =D> :shock:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 20 Apr, 2013 7:48 pm

27---Key chain mang hình tiền Thailand--Loai đơn cứng:
.........Image.Image
.........Image..Image

HAPPY COLLECTING...:D :lol: :roll: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 09 May, 2013 10:01 am

28--Key chain mang hình tiền một nước Ả Rập thuộc khu vực Trung Đông: KUWAIT:

....................Image

:roll: :lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 24 Jul, 2013 12:38 pm

29---Keychain mang hình tiền nước ARMENIA .Tên chính thức là Cộng hoà Armenia, là một quốc gia nhỏ có nhiều đồi núi nằm kín trong lục địa ở phía nam Caucasu.
Amenia trước thuộc Nga sau khi Cộng Sản Nga ( CCCP ) xup đổ, nươc nay dành độc lập vào ngày 21/9/1991. Nước này theo chế độ Tổng Thống /Cộng Hòa Chế. Vì là nước nhiều đồi núi, nên tiền giấy cũng mang nhiều hình ảnh của núi đồi.....


.....................................Image

.........................Image

:lol: :roll: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 16 Nov, 2013 5:12 pm

30---Key chain mang hình tiền nước ĐAN MẠCH (Danmark), là một quốc gia thuộc vùng Scandinavia ở Bắc Âu. Đơn vị tiền là KRONE.:
.............Image

HAPPY COLLECTING... :roll: :lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 10 Jan, 2014 12:00 pm

31---Key chain mang hình tiền nước Cộng Hoà Ái Nhĩ LAN (Republic of Irerland ) --Series tiền năm 1977-1982, trước khi dùng tiền Cộng Đồng Âu Châu (EURO)

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99 ... 2a_Ireland

Image..........Image

:lol: :roll: :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests