Chất lượng dịch vụ của bưu điện Bỉ

Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Chất lượng dịch vụ của bưu điện Bỉ

Post by viet-numis » Thu 27 Aug, 2009 3:45 pm

Đầu năm 2009, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Bỉ ( http://www.test-achat.be ) đã làm một cuộc điều tra về chất lượng dịch vụ bưu điện. Xin báo cáo để bác nào quan tâm tham khảo.

Nội dung điều tra gồm 3 phần

1) Gửi thư : 4000 thư được bỏ thẳng vào hòm thư công cộng. Giá 54 euro cents cho một thư.

Các hòm thư được đặt :
- Tại thành phố, nơi đông người qua lại. (24% )
- Tại thành phố, nơi mật độ người qua lại vừa. (32%)
- Tại thành phố, nơi ít người qua lại. (9% )
- Tại vùng quê, nơi rất nhiều người qua lại. (21% )
- Tại vùng quê, nơi ít người qua lại. (14%)

Các hòm thư nằm gần
- Công sở. (31%)
- Siêu thị. (15%)
- Trung tâm mua bán. (13%)
- Bưu điện. (11%)
- Trạm xăng. (10%)
- Ga. (6%)

Kết quả :

* Không thư nào bị mất.
* Thời gian
- 3851 thư đến nơi ngày hôm sau.
- 146 thư đến nơi 2 ngày sau.
- 2 thư đến nơi 3 ngày sau.
- 1 thư đến nơi 4 ngày sau.
* Tình trạng
- 58 thư bị gập.
- 44 thư bị bẩn.
- 14 thư bị rách.
- 2 thư bị mở.

[fullalbumimg]668[/fullalbumimg]

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 27 Aug, 2009 4:00 pm

2) Gửi bưu kiện nhỏ : 300 bưu kiện đã được gửi đi với giá 4.95 EUR. Với giá này, bưu điện đảm bảo bưu kiện sẽ đến đích ngày hôm sau.

Các bưu kiện được gửi đi từ
- Bưu điện. (70%)
- Điểm bưu điện : đặt tại siêu thị, hiệu sách, ... (30%)

Thời gian gửi
- Buổi sáng. (46%)
- Buổi chiều. (54%)

Kết quả

* Không bưu kiện nào bị mất.
* Thời gian
- 276 bưu kiện đến đích ngày hôm sau. (92%)
- 21 bưu kiện đến nơi 2 ngày sau. (7%)
- 3 bưu kiện đến sau 3 ngày. (1%)
* Tình trạng
- 14 bưu kiện bị gập.
- 9 bưu kiện bị rách.
- 5 bưu kiện bị mở.

[fullalbumimg]666[/fullalbumimg]

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 27 Aug, 2009 4:18 pm

3) Kiểm tra giờ mở hòm thư công cộng lần cuối ( được ghi trên hòm thư)

630 hòm thư trên toàn quốc được kiểm tra

Các hòm thư được đặt :
- Tại thành phố, nơi đông người qua lại. (23% )
- Tại thành phố, nơi mật độ người qua lại vừa. (32%)
- Tại thành phố, nơi ít người qua lại. (11% )
- Tại vùng quê, nơi rất nhiều người qua lại. (20% )
- Tại vùng quê, nơi ít người qua lại. (15%)

Các hòm thư được mở lần cuối lúc
- 10h. (17%)
- Sau 10h, muộn nhất 11h. (11%)
- Sau 11h, muộn nhất 12h. (6%)
- Sau 12h, muộn nhất 13h. (2%)
- Sau 13h, muộn nhất 14h. (12%)
- Sau 14h, muộn nhất 15h. (14%)
- Sau 15h, muộn nhất 16h. (5%)
- Sau 16h, muộn nhất 17h. (19%)
- Sau 17h, muộn nhất 18h. (6%)
- Sau 18h, muộn nhất 19h. (7.5%)
- Sau 19h (0.5%)

26% Số hòm thư được mở thứ 7.
[fullalbumimg]667[/fullalbumimg]

Post Reply

Return to “Chủ đề chung”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests