US Military tokens : TOKEN HOCHIMINH CLUB...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

US Military tokens : TOKEN HOCHIMINH CLUB...

Post by nt » Thu 27 Nov, 2008 5:31 pm

Thời VNCH thành phố Pleiku thuộc Vùng ÌI Chiến Thuật..
Pleiku có Bộ Tư Lệnh Vùng II CT. toạ lạc trong căn cứ lớn Pleimei....với Câu Lạc Bộ Quân Đội Phương Hoàng của Việtnam...
Xa vùng ngoại ô thành phố, có tiểu đoàn 43 Truyền Tin Hoa Ky, đôn vị này chiụ trách nhiệm yểm trợ Truyền Tin cho quân đội Mỹ và ViệtNam tại Vùng II CT. Đơn vị này đóng trong Trại Holloway. Trai này đươc Quân Đội Hoa Kỳ đặt tên để vinh danh Chuẩn uý Charles Holloway thuôc Đai Đội 81 Trực thăng UH-1 Yển trợ, người tử trận đầu tiên tại vùng trời Pleiku....
Trong trại của tiểu đoàn 43 Truyền Tin có một Câu Lạc Bộ, nhằm giải trí cho các quân nhân Hoa ky sau giờ hành quân.
Họ đặt tên cho Câu Lạc Bô naỳ là : "Ho CHi Minh Club "....
Câu Lạc Bộ này phát hành token riêng để chi tiêu trong đơn vị.
Tokens làm bằng đông, có 3 kiểu đúc khác nhau , mệnh giá từ 5c-10c-25c.
Tokens HoChi Minh Club là loại tokens it gập trên thi trường ..???
Token này có listed trong sách của Bows và Cunningham
Em mới chỉ tóm được 2 chủng loại:
---Series chữ Signal Club gần nhau và chữ số Mập....
---Series chữ Signal Club xa nhau và chữ số Gầy....
scan lên để các bác cùng ngắm, Nếu bác nào có loại khác xin cho xem để rộng tầm mắt...:D:D...
Image
Image
Image

Sưu tầm U S military Tokens liên quan tới chiến tranh Việtnam, cũng cả một công trình vì nó có hơn 3000 loại khác nhau....:D

:D :-({|= :roll:

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests