Tem thữ màu - chưa đóng giá

1945-1954
Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Tem thữ màu - chưa đóng giá

Post by gdanh » Thu 07 Jun, 2007 12:26 am

Xin giao lưu cùng các bạn tem thữ màu chưa có dóng giá.

bên trái là indochine và bên phải là tem phạt VNCH.

Image
gdanh

Post Reply

Return to “Tem Việt Nam - Bảo Đại”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests