bán tiền VNCH năm 1972

Post Reply
anpo
Posts: 3
Joined: Thu 08 Nov, 2012 4:53 am

bán tiền VNCH năm 1972

Post by anpo » Fri 16 Nov, 2012 1:20 pm

mình cần bán tiền VNCH năm 1972 ... seri tiền 010xxx , số xxx là 111 , 456 , 789 , 999 , 113 , 114 , 115 , 116 , 200 .....
ai mua liên hệ 01668778655 ( chĩ tiếp phone , không tiếp SMS )

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests